vård vid livets slut-efter döden

En obduktion är grundlig undersökning av en kropp efter döden för att avgöra hur och varför en person dog. Obduktioner inte utförs så ofta som de har varit i det förflutna, särskilt när döden förväntas.

Familjemedlemmar bör ta reda på kostnaden för en obduktion innan man arrangeras. För mer information, obduktion.

Sorg efter en älskad död är en normal, sund reaktion. Det är en gradvis process som hjälper människor att börja acceptera sin förlust och att anpassa sig till ett liv utan sin älskade. Det tar ofta 2 år eller mer för att gå igenom de mest intensiva känslor av sorgeprocessen. Även om smärtan av sorgen bleknar med tiden, går känslan av förlust efter en älskad död aldrig helt borta.

Människor upplever sorg fysiskt och känslomässigt på sitt eget sätt. Efter en död, är det vanligt att överlevande att undra om deras sorg är normal. Chock, förnekelse, ilska, och skuld är alla vanliga reaktioner efter döden av någon nära. Till exempel kan en person känner sig arg mot andra familjemedlemmar, ett högre väsen, eller till och med den person som dog. Eller efterlevande kan känna skuld eftersom deras älskade en hade en lång tids sjukdom och de är lättade att döden slutligen inträffade. Dessa alla är normala reaktioner på förlust.

Överlevande måste ha tålamod med sig, och de behöver för att söka hjälp och stöd från andra. Sorg rådgivning kan hjälpa vissa människor som har svårt med sorgeprocessen.

För mer information om att överleva döden av en nära anhörig, Sorg och sörjande.