kronisk myeloproliferativ störningar behandling (pdqто): [] -Om detta PDQ sammanfattningen

om PDQ

Lymfom hänvisar till en malignitet i lymfsystemet. Det lymfatiska systemet är ett nätverk av noder (knop av vävnad) förbundna med fartyg. Tillsammans, lymfkörtlarna dränera vätska och avfallsprodukter från kroppen. Lymfkörtlarna fungerar som små filter, ta bort främmande organismer och celler; Lymfocyter är en typ av vita blodkroppar som hjälper till att bekämpa infektioner orsakade av bakterier, virus eller svamp. Lymfkörteln funktion är att förhindra infektioner från att komma in i blodomloppet. När det lymfatiska …

PDQ är en tjänst. Den är en del av National Institutes of Health (NIH). NIH är den federala regeringens centrum för biomedicinsk forskning. PDQ sammanfattningar grundar sig på en oberoende granskning av den medicinska litteraturen. De är inte politiska uttalanden i eller NIH.

Syftet med denna Sammanfattning

Detta PDQ cancer informations sammanfattning har aktuell information om behandling av kroniska myeloproliferativa tumörer. Det är tänkt att informera och hjälpa patienter, familjer och vårdgivare. Det ger inte formella riktlinjer eller rekommendationer för att fatta beslut om vården.

Granskare och uppdateringar

Redaktioner skriva PDQ cancerinformations sammanfattningar och hålla dem uppdaterade. Dessa styrelser består av experter inom cancerbehandling och andra specialiteter i samband med cancer. Sammanfattningarna ses över regelbundet och ändringar görs när det finns ny information. Datumet för varje sammandrag ( “Datum Senast ändrad”) är den dag då den senaste ändringen.

Informationen i denna patientgrupp sammanfattning togs från sjukvårdspersonal versionen, som ses över regelbundet och uppdateras vid behov, av redaktionen PDQ Adult Treatment.

Information från kliniska prövningar

En klinisk prövning är en studie för att svara på en vetenskaplig fråga, till exempel om en behandling är bättre än en annan. Prövningar bygger på tidigare studier och vad som har lärt sig i laboratoriet. Varje försök svarar vissa vetenskapliga frågor för att hitta nya och bättre sätt att hjälpa cancerpatienter. Under behandling kliniska prövningar, är information som samlats in om effekterna av en ny behandling och hur väl det fungerar. Om en klinisk prövning visar att en ny behandling är bättre än ett för närvarande används, kan den nya behandlingen blivit “standard”. Patienter kanske vill tänka på att ta del i en klinisk prövning. Vissa kliniska prövningar är endast öppna för patienter som inte har börjat behandling.