kronisk myeloproliferativ störningar behandling (pdqто): [] Ändrar till denna sammanfattning (08/07/2013)

PDQ cancerinformations sammanfattningar ses över regelbundet och uppdateras när ny information blir tillgänglig. Detta avsnitt beskriver de senaste ändringarna som gjorts i denna sammanfattning och med datumet ovan.

Symtom på Hodgkins lymfom kan includ; Smärtfri svullnad av en eller flera lymfkörtlar, utan en färsk infektion; Symtom som härrör från trycket av svullna lymfkörtlar på närliggande organ eller strukturer. De kan innehålla en hosta, andnöd, buksmärta eller svullnad, en Horners syndrom (en neurologisk problem som påverkar ansikte och ögon, på grund av skador på nerver i nacken), nervsmärta, och bensvullnad; Feber, antingen ihållande eller omväxlande med perioder av normala temperaturer, …

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute