komplikationer av förstorad prostata – ämne översikt

Benign prostatahyperplasi (BPH) har sällan komplikationer. När den gör det, är de ofta på grund av svår obstruktion av urinflödet. Dessa komplikationer är

Fullständig blockering av urinröret (akut urinretention, eller AUR). Detta resulterar i en fullständig oförmåga att urinera. Det kan orsaka njurskada, som kan vändas om problemet diagnostiseras och behandlas innan skadan blir alltför svår. Det kan också resultera i avfallsprodukter byggas upp i blodet. Ett rör som kallas en kateter kan behövas för att dränera urin från urinblåsan; Långsiktigt, partiell blockering av urinflödet från blåsan (kronisk urinretention eller CUR). Detta orsakar urin att stanna kvar i blåsan efter urinering (post-residualurin). I sällsynta fall kan detta leda till njurskada, som kan vändas om problemet diagnostiseras och behandlas innan skadan blir alltför svår. Det kan också resultera i avfallsprodukter byggs upp i blodet; En urinvägsinfektion (UVI). Men upprepade urinvägsinfektioner kan också orsakas av långvarig inflammation eller infektion i prostatan (kronisk prostatit).