elvitegravir, cobicistat, emtricitabin och tenofovir (oral) beskrivning och varumärken

Elvitegravir, cobicistat, emtricitabin och tenofovir kombination används för att behandla humant immunbristvirus (HIV) infektion. HIV är det virus som orsakar förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Detta läkemedel ges vanligen till vuxna patienter som ännu inte har fått något läkemedel mot HIV-infektion.

Elvitegravir, cobicistat, emtricitabin och tenofovir kombination kommer inte att bota eller förebygga HIV-infektion eller AIDS. Det hjälper till att hålla HIV från att reproducera och förefaller att bromsa förstörelsen av immunsystemet. Detta kan bidra till fördröjningsproblem som vanligtvis är relaterade till AIDS eller HIV-sjukdomen uppstår. Detta läkemedel kommer inte att hålla dig från att sprida HIV till andra människor. Personer som får denna medicin kan fortsätta att ha andra problem vanligen relaterade till AIDS eller HIV-sjukdom.

Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer

Tablett