e. coli översikt

Hundratals E. coli-stammar är ofarliga, inklusive de som trivs i tarmkanalen hos människor och andra varmblodiga djur. Dessa stammar är en del av det skyddande mikrobiella i tarmen och är väsentliga för den allmänna hälsan. Andra stammar orsakar allvarlig förgiftning hos människor genom att göra ett toxin som kallas Shiga toxin. Dessa bakterier kallas “Shiga toxinproducerande” E. coli, eller STEC för kort. Den vanligast identifierade STEC i Nordamerika är E. coli O157: H7, enligt theernment (). uppskattar att 265.000 STEC infektioner inträffar varje år i USA. Cirka 36 procent av dessa infektioner orsakas av E. coli O157: H7.

Nötkreatur är de viktigaste källorna till E. coli O157: H7, men dessa bakterier är också i andra tama och vilda däggdjur. Bakterierna orsakar ofta blodig diarré och kan leda till njursvikt, speciellt hos unga barn eller personer med försvagat immunsystem. De flesta sjukdom har förknippats med förorenad mat eller vatten, kontakt med en smittad person eller kontakt med djur som bär bakterierna.

Förutom E. coli O157: H7, finns det andra serotyper av E. coli, som heter enterohemorragisk E. coli, som orsakar samma allvarliga sjukdomar. Andra former av E. coli som orsakar diarrésjukdomar innefattar