dokosanol (topisk väg) korrekt användning

dosering

Lagring

Använd inte detta läkemedel i eller runt ögonen eller på könsorganen.

Dokosanol är bäst användas så snart som möjligt efter det att tecken och symtom på herpesinfektion (t ex smärta, sveda eller blåsor) börjar dyka upp.

Applicera medicin till sår (blåsor), gnid försiktigt och fullständigt.

För att rensa upp din herpesinfektion, fortsätta att använda dokosanol för hela behandlingstiden. Missa inte några doser. Men inte använda detta läkemedel oftare eller under en längre tid än din läkare eller OTC etiketten anger.

Den dos av detta läkemedel kommer att vara olika för olika patienter. Följ läkarens order eller anvisningarna på etiketten. Följande information innehåller endast genomsnittliga doser av detta läkemedel. Om din dos är annorlunda, inte ändra den, såvida inte läkaren säger till dig att göra det.

Mängden läkemedel att du tar beror på styrkan av läkemedlet. Även antalet doser du tar varje dag, den tillåtna tiden mellan doserna, och hur lång tid du tar läkemedlet beror på den medicinska problem som du använder läkemedlet.

Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara inte föråldrade medicin eller medicin inte längre behövs.

Fråga din läkare hur du ska ta hand om något läkemedel som du inte använder.