diuretika

Den gemensamma nationella kommittén för förebyggande, upptäckt, utvärdering och behandling av högt blodtryck rekommenderar att de flesta människor försöker tiaziddiuretika först för att behandla högt blodtryck och hjärtproblem relaterade till högt blodtryck.

Om diuretika är inte tillräckligt för att sänka blodtrycket, kan din läkare rekommendera att lägga till läkemedel såsom kalciumantagonister, angiotensin converting enzyme (ACE) -hämmare, angiotensin II-receptorblockerare eller betablockerare till ditt blodtryck behandling.

Dessutom, läkare ordinera vissa diuretika för att förebygga, behandla eller förbättra symptom i en mängd olika villkor, såsom

Användningsområden för diuretika

Diuretika är i allmänhet säkra, men de har vissa biverkningar, såsom ökad urinering och mineralförlust.

Biverkningar och varningar

Diuretika kan också påverka kaliumnivåerna i blodet. Du kan utveckla för mycket kalium (hyperkalemi) om du tar ett kaliumsparande diuretikum eller för lite kalium (hypokalemi) om du tar ett tiaziddiuretikum.

Andra möjliga biverkningar av diuretika inkluderar