diagnos – primär progressiv afasi

För att diagnostisera primär progressiv afasi, kommer din läkare granska dina symtom och ordertest.

neurologisk undersökning

blod~~POS=TRUNC

Försämring kommunikationssvårigheter utan betydande förändringar i tänkande och beteende i ett år eller två är ett kännetecken för primär progressiv afasi.

Läkare kan genomföra en neurologisk undersökning samt en utvärderings tal-språk och en neuropsykologiska bedömning. Tester kommer att mäta ditt tal, språkförståelse och färdigheter, erkännande och namngivning av objekt, minns, och andra faktorer.

hjärna skannar

Läkare kan beställa blodtester för att kontrollera infektioner, mäta medicinering nivåer eller leta efter andra medicinska tillstånd. Genetiska tester kan avgöra om du har genetiska mutationer associerade med primär progressiv afasi eller andra neurologiska tillstånd.

MRT kan hjälpa till att diagnostisera primär progressiv afasi, upptäcka krympning av vissa områden av hjärnan och visa vilken del av hjärnan kan påverkas. MRT kan också upptäcka stroke, tumörer eller andra förhållanden som påverkar hjärnans funktion.

Single-foton utsläpp datortomografi eller PET kan visa blodflödet eller glukosmetabolismen avvikelser i områden i hjärnan.