diagnos – mild kognitiv svikt

Det finns ingen specifik test för att bekräfta en diagnos av mild kognitiv svikt (MCI). Din läkare kommer att avgöra om MCI är den mest sannolika orsaken till dina symptom baserat på den information du lämnar och resultaten av olika tester som kan bidra till att klargöra diagnos.

neurologisk undersökning

laboratoriet~~POS=TRUNC

Många läkare diagnostisera MCI baserat på följande kriterier som utvecklats av en internationell expertpanel

Som en del av fysisk undersökning, kan din läkare utföra några grundläggande tester som visar hur väl din hjärna och nervsystem fungerar. Dessa tester kan hjälpa till att upptäcka neurologiska tecken på Parkinsons sjukdom, stroke, tumörer eller andra medicinska tillstånd som kan försämra ditt minne samt din fysiska funktion. Den neurologisk undersökning kan testa

hjärnavbildning

Blodprov kan hjälpa utesluta fysiska problem som kan påverka minne, såsom ett vitamin B-12 brist eller en underaktiv sköldkörtel.

Mental status test

Din läkare kan beställa en MR eller datortomografi för att kontrollera tecken på en hjärntumör, stroke eller blödning.

Korta former av mental status testning kan göras på ca 10 minuter. Vid testning, läkare be folk att genomföra flera specifika uppgifter och svara på flera frågor, såsom namnge dagens datum eller efter en skriftlig instruktion.

Längre former av neuropsykologiska tester kan ge ytterligare information om din mentala funktion jämfört med andra “i samma ålder och utbildningsnivå. Dessa tester kan också hjälpa till att identifiera mönster av förändring som ger ledtrådar om den bakomliggande orsaken till dina symptom.