diagnos – c. difficile-infektion

avföringstest

kolon undersökning

röntgenundersökningar

Läkare misstänker ofta C. difficile i någon med diarré som har tagit antibiotika under de senaste två månaderna eller när diarré utvecklar några dagar efter sjukhusvistelsen. I sådana fall kommer du antagligen att ha en eller flera av följande tester.

Toxiner som produceras av C. difficile-bakterier kan vanligtvis detekteras i ett prov av avföringen. Flera huvudtyper av arbetskrafttest existerar, och de omfattar

Testning för C. difficile är onödigt om du inte har diarré eller vattnig avföring, och är inte till hjälp för uppföljande behandling.

I sällsynta fall, att hjälpa till att bekräfta en diagnos av C. difficile infektion och leta efter alternativ, kan din läkare undersöka insidan av din kolon. Detta test (flexibel sigmoidoskopi eller koloskopi) innebär att sätta in en flexibel slang med en liten kamera i ena änden i din kolon för att leta efter områden av inflammation och pseudomembranes.

Om läkaren är oroad över möjliga komplikationer av C. difficile, kan han eller hon beställa en buken röntgen eller en datortomografi (CT) scan, vilket ger bilder av din kolon. Skanningen kan detektera närvaron av komplikationer såsom förtjockning av kolon väggen, expanderar i tarmen, eller mer sällan, ett hål (perforering) i slemhinnan i kolon.