diabetesvård: 10 sätt att undvika diabeteskomplikationer

1. Gör ett åtagande att hantera din diabetes

Diabetesvård är en livslång ansvar. Överväga 10 strategier för att förebygga diabeteskomplikationer.

2. Rök inte

Diabetes är en allvarlig sjukdom. Efter din diabetes behandlingsplan tar runt dygnet åtagande. Men dina ansträngningar är värdefulla. Noggrann diabetesvården kan minska risken för allvarliga – till och med livshotande – komplikationer.

3. Håll ditt blodtryck och kolesterol under kontroll

Här är 10 sätt att ta en aktiv roll i diabetesvården och njuta av en hälsosammare framtid.

4. schemalägga regelbundna physicals och synundersökningar

Medlemmar i din diabetes vårdteam – läkare eller primära vårdgivare, diabetessjuksköterska pedagog, och dietist, till exempel – kan hjälpa dig att lära dig grunderna i diabetesvården och erbjuda stöd på vägen. Men det är upp till dig att hantera ditt tillstånd.

Lär dig allt du kan om diabetes. Göra hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet en del av din dagliga rutin. Bibehålla en hälsosam vikt. Övervaka ditt blodsocker, och följa läkarens instruktioner för hantering av blodsockernivån. Fråga din diabetesbehandling lag för att få hjälp när du behöver det.

Rökning ökar risken för olika diabeteskomplikationer, inklusive

Tala med din läkare om olika sätt att hjälpa dig att sluta röka eller använda andra typer av tobak.

Som diabetes, kan högt blodtryck skada blodkärlen. Högt kolesterol är ett bekymmer, också, eftersom skadan är ofta värre och snabbare när man har diabetes. När dessa villkor laget upp, kan de leda till en hjärtattack, stroke eller andra livshotande tillstånd.

Att äta en hälsosam, sänkt fetthalt kost och utövar regelbundet kan gå en lång väg mot att kontrollera högt blodtryck och kolesterol. Din läkare kan också rekommendera att ta receptbelagda läkemedel.

Schema två till tre diabetes kontroller per år, utöver din årliga fysiska och rutin synundersökningar.

Under den fysiska, kommer din läkare att be om din kost och aktivitetsnivå och leta efter några diabetesrelaterade komplikationer – inklusive tecken på njurskada, nervskada och hjärtsjukdomar – liksom skärmen för andra medicinska problem.

Din optiker specialist kommer leta efter tecken på skada på näthinnan, grå starr och grön starr.

Högt blodsocker kan försvaga immunförsvaret, vilket gör rutin vacciner viktigare än någonsin. Fråga din läkare om

5. Håll vacciner uppdaterade