diabetes resurser för äldre vuxna

Vad jag är diabetes ?; Minska risken för typ 2-diabetes; Var aktiv; Bo på en hälsosam vikt; Välja hälsosamma livsmedel; Diabetes och dina känslor; övergångar; Resource Directory List; Publikationer och resurser

Diabetes Resurser för äldre vuxna

Hantera diabetes; Förhindra typ 2-diabetes; Att hjälpa en älskad; Sjukvårdsarbetare; Skicka in en resurs

Information från NDEP är tillgängligt efter ämne

Diabetes förekommer hos människor i alla åldrar, men det är vanligare hos äldre vuxna. National Diabetes Education Program ger dig tillgång till en rad resurser som kan hjälpa äldre vuxna lära sig att bättre hantera sin diabetes eller vidta åtgärder för att förhindra typ 2-diabetes. Vårdgivare och sjukvårdspersonal för äldre vuxna kan också hitta användbara verktyg för att öka deras förståelse av frågor som påverkar denna population.

Haywood berättelse; Sorcy berättelse; Latecia berättelse; Holly berättelse; David berättelse; Sandra berättelse; PR-verktyg för hantering av diabetes

Information från NDEP är tillgängligt efter ämne

Att leva med diabetes för vuxna; Att leva med diabetes för barn & ungdoms; Risk & Prevention för vuxna; Risk för Barn & ungdoms; Sjukvårdsarbetare; samhällsorganisationer

Att leva med diabetes för vuxna; Att leva med diabetes för barn & ungdoms; Risk & Prevention för vuxna; Risk för Barn & ungdoms; Sjukvårdsarbetare; samhällsorganisationer