desloratadin och pseudoefedrin (oralt) beskrivning och varumärken

Desloratadin och pseudoefedrin är en kombination av två läkemedel som används för att behandla nästäppa (täppt näsa), nysningar och rinnande näsa orsakas av hösnuva.

Desloratadin verkar genom att förhindra effekten av ett ämne som kallas histamin, som produceras av kroppen. Histamin kan orsaka klåda, nysningar, rinnande näsa och rinnande ögon.

Pseudoefedrin orsakar förträngning av blodkärl. Detta leder till röjning av nästäppa, men den kan också orsaka en ökning av blodtryck hos patienter som har högt blodtryck.

Detta läkemedel är endast tillgänglig med läkarens ordination.

Tablett, extended release, 12 HR, Tablet, Extended Release, 24 HR

Ge inte något over-the-counter (OTC) hosta och förkylning medicin till ett barn eller barn under 4 års ålder. Med hjälp av dessa läkemedel i mycket små barn kan orsaka allvarliga eller möjligen livshotande biverkningar.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer