depression och ångest: kan jag ha båda?

Depression och ångest är olika villkor, men de förekommer vanligen tillsammans. De har också liknande behandlingar.

Känsla ner eller har blues då och då är normal. Och alla känner orolig från tid till annan – det är en normal reaktion på stressande situationer. Men allvarliga eller pågående känslor av ångest och depression kan vara ett tecken på en underliggande psykisk störning.

Ångest kan uppstå som ett symptom på klinisk (större) depression. Det är också vanligt att ha depression som är utlöst av ett ångestsyndrom, såsom generaliserat ångestsyndrom, panikångest eller separation ångestsyndrom. Många människor har en diagnos av både ett ångestsyndrom och depression.

Symtom på båda villkoren vanligtvis förbättras med psykologisk rådgivning (psykoterapi), läkemedel, såsom antidepressiva medel, eller en kombination av båda. Livsstilsförändringar, såsom att förbättra sömnvanor, med hjälp av spänningsminskande teknik eller få regelbunden motion, kan också hjälpa. Om du har någon villkor, undvika alkohol och illegala droger. De kan göra båda villkoren värre.

Med