barndom akut myeloisk leukemi / annan myeloid maligniteter behandling (pdqто): behandling [] -acute promyelocytisk leukemi

Barn med Downs syndrom har en tiofaldig till tjugo ökad risk för leukemi jämfört med barn utan Downs syndrom; förhållandet mellan akut lymfatisk leukemi akut myeloisk leukemi (AML) är ändå typisk för barn akut leukemi. Undantaget är under de första 3 levnadsåren, när AML, särskilt megakaryoblastisk subtyp, dominerar och uppvisar en distinkt biologi kännetecknas av GATA1 mutationer och ökad känslighet för cytarabin. [1,2,3,4,5,6,7, 8,9] Viktigt dessa risker [verkar vara liknande om ett barn har fenotypiska egenskaper Downs syndrom eller om ett barn har endast genetisk benmärgs mosaicism. 10]

importan; Det är möjligt att huvudtitel rapporten leukemi, är hårig cell inte det namn du förväntat. Kontrollera synonymer notering att hitta alternativa namn (s) och oordning indelning (s) som omfattas av denna rapport.